Biasiswa Untuk Ahli Sukan

Atlet yang berjaya bukan sekadar bergantung pada kekuatan fizikal sahaja tetapi dibantu oleh otak yang bijak. Kita perlukan ‘a thinking playar’ . Biasiswa sukan yang dilancarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah satu langkah yang wajar. Namun demikian jangan pisang berbuah dua kali. Beberapa ahli sukan negaa pernah ditawarkan biasiswa untuk belajar di luar negara tetapi sebaik sahaja memulakan pengajian, pencapaian mereka terus tenggelam.

Jeffery Ong, Faiznur Miskin, Nurul Huda Abdullah adalah antara penerima biasiswa sukan tetapi selepas menamatkan pengajian masing-masing, mereka terus tenggelam. Majlis Sukan Negara juga menaja ramai atlet untuk meneruskan pengajian mereka ke UPM sehingga membina asrama khas untuk mereka di UPM, namun selepas menamatkan pengajian di mana mereka dalam arena pertandingan. Semoga KPT tidak sekdar memberikab biasiswa tetapi juga memastikan atlet yang mendapatnya terus memberikan sumbangan yang bermakna kepada suka negara.