Biasiswa Untuk Ahli Sukan

Atlet yang berjaya bukan sekadar bergantung pada kekuatan fizikal sahaja tetapi dibantu oleh otak yang bijak. Kita perlukan ‘a thinking playar’ . Biasiswa sukan yang dilancarkan oleh Kementerian Pengajian Tinggi adalah satu langkah yang wajar. Namun demikian jangan pisang berbuah dua kali. Beberapa ahli sukan negaa pernah ditawarkan biasiswa untuk belajar di luar negara tetapi sebaik sahaja memulakan pengajian, pencapaian mereka terus tenggelam.

Jeffery Ong, Faiznur Miskin, Nurul Huda Abdullah adalah antara penerima biasiswa sukan tetapi selepas menamatkan pengajian masing-masing, mereka terus tenggelam. Majlis Sukan Negara juga menaja ramai atlet untuk meneruskan pengajian mereka ke UPM sehingga membina asrama khas untuk mereka di UPM, namun selepas menamatkan pengajian di mana mereka dalam arena pertandingan. Semoga KPT tidak sekdar memberikab biasiswa tetapi juga memastikan atlet yang mendapatnya terus memberikan sumbangan yang bermakna kepada suka negara.

Author: zaharibb

I am just a small blogger writing about sports, travel and lifestyle and turned into a social media influencer. Will undertake to accept write up invitations. to blog and to share on my social media platforms,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s