MSN Dan ISN Dipisahkan

Mulai 25 April 2007 Majlis Sukan Negara yang bertanggungjawab membangunkan sukan prestasi tinggi secara resminya menjadi satu badan khusus untuk tujuan itu setelah Institut Sukan Negara dipisahkan darinya. Kini ada dua badan yang akan bertanggungjawab untuk pembangunan agenda sukan negara di peringkat prestasi tinggi iaitu Majlis Sukan Negara dan Intitut Sukan Negara.

Walaupun kedua-duanya bertanggungjawab untuk matlamat yang sama tetapi peranan masing-masing adalah jelas ia itu MSN prestasi tinggi sementara ISN pembangunan dan khidmat sokongan untuk prestasi tinggi.