Kaizen Untuk Jurulatih

Baru-baru ini Unit Continuing Coaching Education, Cawangan Pengurusan Kejurulatihan telah menganjurkan satu klinik pengurusan sukan melalui kaedah Kaizen bertempat di Majlis Sukan Negara.
Kaizen dalam Bahgasa Jepun yang bermaksud perubahan (kai) ke arah menjadi lebih baik (zen) ialah satu kaedah peningkatan kualiti pengurusan yang berterusan dalam meningkatkan kualiti kerja dan produk. Apabila kualiti pengurusan meningkat ia akan mempengaruhi peningkatan kualiti sumber juga iaitu manusia yang seterusnya memberikan output yang juga berkualiti.
Jurulatih yang terlibat dengan program pembangunan dan elit MSN telah hadir. Klinik sememangnya boleh memberikan munafaat kepada jurulatih dalam menguruskan latihan atlet dengan lebih berkualiti.
Asas kepada kaedah Kaizen ialah:
  • Teamwork
  • Personal Disipline
  • Improved morale
  • Quality circles
  • Suggestion for improvement.
Tiga faktor yang utama kepada asastersebut ialah:
membuang amalan ‘buang masa’ (muda) dan mengujudkan keberkesanan dalam segala urusan.
Bagi tujuan pengurusan kualiti dibawah konsep Kaizen ini terdapat lima S
  1. Seiri – tidiness
  2. Seiton -orderliness
  3. Seiso -cleanliness
  4. Seiketsu – standardized clean up
  5. Shitsuke – disipline
Rujuk juga SINI.
footsteps........by atok vlog

ekspresi, persepsi dan pandangan expression, perception and views

A Muslim Traveller

Experiences of a Muslim traveller across cultures

zb internet marketing

passive income way to financial freedom

Travel & Liking

With Alex KHOO

Flat Tires and Slow Boats

A Chronicle of Traveling in no Particular Hurry

Just Visit Siena !

My Siena Guide

%d bloggers like this: