Sukan Malaysia 2011

sukma2(2).gifTahun ini diadakan sekali lagi Sukan Malaysia dan ini merupakan yang pertama ke arah menganjurkan sukan ini setiap tahun. Acara yang berselang seli dengan acara utama SUKMA ialah untuk memberi peluang kepada sukan-sukan lain yang tidak tersenarai di dalam SUKMA untuk mengambil bahagian. 
Sukan Malaysia yang berselang seli dengan SUKMA akan diadakan di beberapa tempat di Kuala Lumpur. Laman web resmi Sukan Malaysia.

 maskot.png
footsteps........by atok vlog

ekspresi, persepsi dan pandangan expression, perception and views

A Muslim Traveller

Experiences of a Muslim traveller across cultures

zb internet marketing

passive income way to financial freedom

Travel & Liking

With Alex KHOO

Flat Tires and Slow Boats

A Chronicle of Traveling in no Particular Hurry

Just Visit Siena !

My Siena Guide

%d bloggers like this: