Latihan Sukarelawan Sukan Malaysia 2011

Seramai 350 orang tenaga sukarelawan telah menjalani latihan sebagai persiapan sebelum bertugas dalam Sukan Malaysia yang akan diadakan pada 2 hingga 12 Jun 2011.

Sukarelawan itu majoritinya terdiri daripada pelajar IPT tempatan telah didedahkan dengan peranan dan tanggungjawab sukarelawan, disamping apakah peranan mereka dalam membantu menjayakan sukan terbesar di negara ini.

Majlis diresmikan oleh Pengarah Bahagian Pengurusan Sukan Dato’ Hj. Jalil bin Abdullah.

Selepas kursus tersebut para sukarelawan telah bersedia untuk memikul tanggungjawab membantu Majlis Sukan Negara menjayakan Sukan Malaysia yang kali terakhir mereka menjadi penganjur ialah pada tahun 1988.

footsteps........by atok vlog

ekspresi, persepsi dan pandangan expression, perception and views

A Muslim Traveller

Experiences of a Muslim traveller across cultures

zb internet marketing

passive income way to financial freedom

Travel & Liking

With Alex KHOO

Flat Tires and Slow Boats

A Chronicle of Traveling in no Particular Hurry

Just Visit Siena !

My Siena Guide

%d bloggers like this: