Penglibatan Keluarga Di Raja Dalam Sukan Negara

Apabila membincangkan sejarah perkembangan sukan di Malaysia, kuliah Kursus Sains Sukan SPKK telah membahagikannya kepada empat Era iaitu

  • Zaman Sukan Tradisi
  • Era Pra Merdeka
  • Era Selepas Merdeka
  • Era Modern
Pada Era selepas Kemerdekaan, dinyatakan bahawa perkembangan sukan di Malaysia mula mendapat perhatian ahli-ahli politik di mana pada masa itu beberapa orang Ahli Politik mula menjadi pemimpin dalam Persatuan-persatuan Sukan Kebangsaan. Antara mereka yang melibatkan diri termasuklah YTM Tunku Abdul Rahman Putra, Allahyarham Tan Sri Mohd Khir Johari, Allahyarham Tun Ghazali Shafie dan sebagainya. Banyak juga kemajuan dan perkembangan yang telah mereka bawa dalam membangunkan sukan negara dan nama negara mula mendapat tempat di peringkat antarabangsa melalui penglibatan dalam sukan-sukan di peringkat tersebut. 
Kini dalan Era Moden sukan di Malaysia, kita lihat pula kesinambungan kepada penglibatan ahli politik berterusan tetapi satu perkembangan baru berlaku iaitu dengan penglibatan keluarga Di Raya pula. Antara mereka yang terlibat secara langsung ialah DYMM Tengku Ahmad Shah, DYMM Tengku Abdullah, DYMM Raja Tan Sri Mohar, DYMM, Raja Nazrin Shah dan terkini DYAM Tengku Mahkota Johor, Tengku Ismail Idris pula dikatakan berminat untuk menyertai KOM. Tidak juga dilupakan Tan Sri Tengku Imran yang memimpin Majlis Olimpik Malaysia. 
Sejauh manakah penglibatan ahli Di Raja akan dapat meneruskan kesinambungan pembangunan sukan di negara kita ke tahap yang lebih tinggi, sama-sama kita tunggu dan lihat. 
 

Author: atok zaha

I am just a small blogger writing about sports, travel and lifestyle and turned into a social media influencer. Will undertake to accept write up invitations. to blog and to share on my social media platforms,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

footsteps........by atok vlog

ekspresi, persepsi dan pandangan expression, perception and views

A Muslim Traveller

Experiences of a Muslim traveller across cultures

zb internet marketing

passive income way to financial freedom

Travel & Liking

With Alex KHOO

Flat Tires and Slow Boats

A Chronicle of Traveling in no Particular Hurry

Just Visit Siena !

My Siena Guide

%d bloggers like this: