Sibuk-Sibuk GST

1 April 2015 sebahagian besar barangan yang kita beli akan kena tembah dengan GST 6%. Cukai 6% itu bukanlah 6 sen atau 60 sen tetapi 6% dari barang yang kita beli. Jika barang itu harga RM10.00 maka cukainya ialah 60 sen. Sekiranya barang itu berharga RM100 maka cukainya RM6.00. Betul tak? Ini pemahaman saya.

Walaupun GST belum dilancarkan tetapi sudah ada pekedai mengambil kesempatan dengan mengenakan cukai 6% dan mendakwa ia sebagai GST. Lihat gambar yang saya ambik di sebuah kedai perabot di Jitra.

Harga bangku ini dusah dimasukkan GST. Apakah yang dimaksudkan sebagai GST oleh pekedai itu?

Adakan dia akan serahkan cukai itu kepada kerajaan kemudiannya.

Adakah syarikatnya berdaftar dengan Kastam Diraja untuk membolehkan dia kenakan GST kepada pelanggan

Kedai ini boleh dikatakan berada di kawasan luar bandar dan pelanggannya besar sekali “oranh kampung” yang masih kurang faham apa itu GST atau yang tidak ambil berat tentang GST. Mungkin Tokwan-tokwan atau nenek kita yang tinggal jauh dari pekan Jitra ini. Mereka ini besar kemungkinan tidak akan mempertikai tentang cukai tersebut kerana tidak tahu butir-butirnya. Penduduk dalam pekan Jitra sendiri pun mungkin terkena dengan taktik ini.

GSTJika kedai ini layak mengenakan GST mengapa awal-awal ;ahi dia sudah kenakan GST sedangkan ia belum dilancarkan lagi.

Flymojo – The New Kid In Malaysian Airspace

Flymojo, its another new kid to be added to share the sky of Malaysia and abroad. Flymojo will be another new Malaysian airline company to fly side by side with MAS Newco, AirAsia, Ryanni Air and the partmy Malaysian Malindo Air.

The new Flymojo was launched at LIMA ’15 and will make Senai International Airport as its primary hub and Kota Kinabalu Airport as the secondary hub.

flymojo-600x360

Flymojo, a new privately Malaysian airline to fly out of Senai Airport in Johor Baru, has signed a deal with Canada’s Bombardier Commercial Aircraft to buy 20 CS100 aircraft for US$1.47 billion (RM5.42 billion).

Bombardier_CS100_youtube_170315

Read also

Malaysia’s New Airline

The Malaysian Insider

KENAPA GST HARAM?

Ini merupakan artikal yang telah dipost dalam facebook hasil pandangan Zaharudin Muhammad. Saya petik sepenuhnya tulisan beliau.

KENAPA GST HARAM?
(Hujah kepada Majlis Fatwa Kebangsaan dan YADIM).

Zaharudin Muhammad 15 November 2013.
Mukadimah

Artikel ini memberikan penjelasan kepada umum kenapa GST adalah haram dan tidak bertepatan dengan sistem ekonomi Islam. Pihak Jakim dan YADIM melaluli pengarahnya, Dato’ Dr. Asyraf Wajdi telah menyebut bahawa GST adalah halal tanpa mengemukakan hujah yang kuat dan jelas. Di dalam syariat, hukum asal cukai adalah haram, maka pihak yang mendakwa halal mestilah mengemukakan hujah yang kuat bagi menunjukkan ianya halal dan harus. Maka pihak YADIM dan Majlis Fatwa bertanggungjawab mengemukakan dalil dan bukti harus mengambil wang orang ramai atas nama GST.

Ia tidak sama dengan hukum makanan, di mana hukum asalnya yang halal, maka pihak yang mendakwa haram bertanggungjawab mengemukakan dalil dan bukti haram.

Justeru, Islam mempunyai sistem cukainya yang tersendiri. Sumber kepada sistem percukaian Islam ialah al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW, ijmak dan kias. Ia telah diturunkan bukan sahaja adil bagi manusia keseluruhan, tetapi ia juga merupakan sistem yang mengstabilkan ekonomi, khususnya keseimbangan antara kuasa modal dan kuasa beli rakyat sebagai penjana produktivi.

ASAS UKURAN KEHARUSAN CUKAI.

Sesuatu hukum dirujuk kepada hukum asal yang telah dinaskan oleh sumber al-Quran dan al-Hadis. Hukum asal berkaitan harta orang lain adalah haram diambil melainkan mempunyai sebab yang dibenarkan syariat. Ini berpandukan kepada firman Allah SWT, bermaksud:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan (gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya), kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu.”- (An-Nisa’: 29).

Di antara dalil yang lain ialah pesanan Rasulullah sewaktu Haji Wada’ (Haji Selamat Tinggal), antara lain nabi SAW berpesan, bermaksud:

“Wahai orang ramai, sesungguhnya orang yang beriman adalah saudara, tidak halal bagi seseorangpun (mengambil) harta saudaranya melainkan dengan kerelaannya.” – Riwayat Bukhari dan Muslim.

Hadis ini memaksudkan selain daripada zakat dan perkara-perkara yang dinaskan harus atau wajib diambil seperti zakat, yakni zakat bukan milik si pemunya harta bahkan ia adalah milik si fakir, miskin dan asnaf-asnafnya. Begitu juga tidak termasuk isteri atau anak dibawah tanggungannya kerana ia dianggap sebagai seakan-akan sekutu pemilikan. Adapun selainnya, maka ia adalah milik si pemunya dan tidak boleh diambil melainkan degan kerelaannya oleh sesiapapun termasuk kerajaan.
Dan sabda nabi SAW, Maksudnya:

“Apabila mereka melakukan demikian (Islam) maka darah dan harta mereka mereka adalah terpelihara melainkan (harta boleh diambil) dengan cara-cara yagn dibenarkan oleh Islam.” – Riwayat Bukhari.

Di dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari menyebut, zakat adalah salah satu cara pengambilan yang dibenarkan oleh Islam (sekalipun tuannya tidak merestuinya).

Ayat di atas menegaskan memakan harta orang lain adalah haram dan dikategorikan bentuk memakannya adalah batil. Ayat tersebut seterusnya menyenaraikan bentuk pengecualian yang mengharuskan mengambil harta orang, salah satunya ialah perniagaan.

Berdasarkan ayat ini, hukum asal memakan, mengambil dan memiliki harta orang lain tanpa sebab yang dibenarkan syariat adalah haram sehinggalah ada sebab dan dalil yang diharuskan syariat. Ia berbeza dengan hukum asal makanan, minuman dan bentuk muamalat, di mana hukum asal bagi semua perkara tersebut adalah harus kecuali ada tanda-tanda yang menunjukkan haram.

Justeru, apabila kita bertransaksi atau memakan sesuatu makanan yang tiada dalil dan bukti halal atau haram, maka hukum transaksi dan makanan itu adalah halal justeru merujuk kepada hukum asalnya yang harus. Tetapi berbeza dengan pengambilan harta atau wang milik orang, yakni hukum asalnya haram berdasarkan ayat di atas, kecuali ada dalil dan bukti halal. Justeru, apabila kita mengambil wang milik orang, jika tiada dalil dan bukti halal atau haram, maka hukumnya adalah haram justeru merujuk kepada hukum asalnya yang haram.

Sebagai contoh, kita boleh mengambil wang RM50,000 daripada Ahmad sebab kita jual kereta kepadanya. Sebab keharusan ialah jual beli (Al-Bai’). Kita boleh ambil wang daripada Ali sebanyak RM10,000 kerana kita membuat ubah suai rumahnya. Sebab keharusan ialah upah (ujrah). Kita boleh mengambil jam milik Ah Chong selepas kita membayarnya wang. Sebab keharusan ialah jual beli. Kita boleh mengambil wang daripada Abu kerana agihan keuntungan perniagaannya yang bermodalkan wang kita. Sebab keharusan ialah pelaburan (Mudharabah).

Apabila kita berjalan dan jumpa wang RM50,000, maka kita tidak boleh mengambilnya kerana tiada jual beli, tiada upahan kerja, tiada pengeluaran modal, tiada sebab-sebab yang membolehkan, maka hukumnya haram diambil dan RM50,000 tersebut dianggap sebagai harta laqatah (barang ciciran).

Maka hendaklah kita bertanya berkenaan GST, apakah sebab yagn membolehkan kerajaan mengambilnya daripada rakyat? Jika tiada sebab ‘sebenar’, maka hukumnya kembali kepada asal, iaitu haram dan termasuk di dalam kategori batil. begitu juga jika pemindahan hak berlaku dengan sebab, tetapi sebab itu tidak diiktiraf oleh Islam, maka ia juga adalah batil. Contohnya seperti pemenang judi yang mengambil bahagian pemain judi yang kalah, sekalipun judi adalah sebab pemindahan milik, tetapi ia tetap dikategorikan sebagai baatil kerana judi itu sekalipun sebab pengambilannya wujud, tetapi ia tidak diiktiraf oleh syarat.

ADAKAH HUKUM INI TERLAKSANA JUGA KE ATAS KERAJAAN KETIKA MENGAMBIL WANG DARIPADA POKET RAKYAT?

Selepas kita memahami bahawa hukum asal harta orang adalah haram kecuali dengan sebab yang dibenarkan syariat, maka persoalan keseterusnya adakah hukum ini terpakai atau terlaksana hanya ke atas individu dengan individu, manakala kerajaan terkecuali dengan dibolehkan ambil harta dan wang poket rakyat berhujahkan maslahah?

Di dalam mazhab ahlu sunnah wal jamaah, hukum ini bukan sahaja terlaksana antara individu dengan individu, tetapi ia juga terlaksana antara kerajaan dengan rakyat. Dalilnya cukup jelas daripada realiti berikut:

1. Pesanan nabi kepada Muaz bin Jabal sewaktu beliau diutuskan ke Yaman sebagai Gabenor. Baginda memberikan pesanan kepada beliau dengann kata-kata berbunyi: “Awasilah harta-harta suci yang dimiliki oleh orang Yaman”. Harta-harta suci yang dimaksudkan ialah harta yang dimiliki bukan bahagian zakat atau jizyah. Dalam riwayat Bukhari menyebut dengan lafaz: takutilah (daripada mengambil) harta-harta mereka yang suci.

2. Arahan Umar Abdul Aziz (Khalifah dari tahun 99H-101H) kepada semua gabenor supaya menghapuskan semua cukai kecuali ia mempunya nas daripada al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Cukai-cukai zalim ini telah dikenakan sebelum ini khususnya pada zaman Hajjaj Yusof At-Thaqafi yang terkenal dengan kezaliman pemerintahannya di Syam, Iraq, Mekah dan Madinah dari tahun 70H – 95H.

SEJARAH PENDIRIAN KHULAFA AR-RASYIDUN DAN CUKAI.

Di dalam kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah karangan Imam Ibnu Kathir menceritakan, tatkala Saidina Umar Abdul Aziz menjadi Khalifah, beliau memerangani pemimpin-pemimpin zalim sebelumnya yang telah mengenakan pelbagai cukai kepada rakyat. Antara salsilah pemerintah sebelum ini yang sangat dibenci oleh Umar Abdul Aziz ialah Yazid bin Mahlab, iaitu ipar kepada Hajjaj bin Yusof As-Thaqafi. Yazid bin Mahlab telah ditangkap oleh Adi bin Arthoh dan menyifatkan Yazid dan keluarganya (Mahlab dan Hajjaj) sebagai: “Mereka adalah pemerintah kuku besi dan aku bencikan mereka”. Saidina Umar Abdul Aziz memerintahkan supaya Yazid dipenjarakan sehingga semua harta orang ramai yang dikutip sebelum ini dikembalikan semula. (Al-Bidayah: m/s666). Pernah anak kepada Yazid bernama Makhlad meminta kelonggaran hukuman untuk ayahnya Yazid, tetapi Umar bertegas menyatakan bahawa ia tidak akan meringankan hukuman sehingga Yazid menyerahkan semua harta rakyat.

Begitu juga Saidina Umar Abdul Aziz telah menghantar kepada Gabenor Khurasan Al-Jarah bin Al-Hukmi yang telah mengenakan cukai Jizyah ke atas non-muslim yang telah memeluk Islam dengan alasan mereka memeluk Islam kerana ingin lari daripada Jizyah. Saidina Umar Abdul Aziz memecat Gabenor tersebut dengan menulis, maksudnya:

“Sesunggunyanya Allah SWT mengutuskan Nabi Muhammad SAW sebagai pendakwah bukan sebagai pengutip cukai.”

Di dalam satu riwayat yang lain, Saidina Umar juga memerangi Gabenor di Mesir yang telah mengenakan cukai pelabuhan dan mempertikaikan tindakan Umar Abdul Aziz untuk menghapuskan semua cukai yang tiada nas.

Itulah antara sebab menjadi ‘purchasing power’ rakyat pada zaman Umar Abdul Aziz meningkat, seterusnya memenuhi Baitul Mal. Kesannya tiada lagi penerima zakat dan pemberian selepas itu sehingga harta melimpah ruah. Velocity of Money terbaik berbanding sistem-sistem yang lain daripada Islam.

Itu antara contoh tindakan dan pendirian Khulafa ar-raasyidun yang diiktiraf oleh nabi sebagai ikutan (perbuatan mereka adalah hujah), tidak mengenakan cukai-cukai yang tidak dinaskan oleh al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW.

Semua dalil di atas adalah berkait dengan kerajaan mengambil wang rakyat. Jika pengharaman memakan harta orang lain tanpa sebab hanya diharamkan ke atas individu dan bukan kerajaan, nescaya kisah di atas tidak akan timbul dalam sejarah.

Apabila kita meneliti pendapat yang mengharuskan pengambilan harta rakyat tanpa bersumberkan kepada nas, kita dapati mereka keliru antara pendapat ahlu sunnah wal jamaah dan syiah. Ya, sebahagian syiah membenarkan pemimpin-pemimpin mereka mengambil harta rakyat sekalipun tanpa sebab kerana fiqh mereka bersumberkan akidah bahawa Imam (pemimpin) adalah maksum. Berbeza dengan Ahlu Sunnah wal jamaah, yakni akidah kita pemimpin tidak maksum, maka pemimpin tidak boleh mengambill harta orang lain tanpa sebab dan berasaskan maslahah akal semata-mata tanpa dipandu oleh nas.

Tuntasnya, hujah maslahah seterusnya membolehkan pemimpin negara mengutip wang rakyat sesuka maslahah, maka itu adalah amalan dalam fiqh syiah, bukan fiqh sunni.

KENAPA KAEDAH FIQH SEPERTI KAEDAH MASLAHAH DAN LAIN-LAIN TIDAK BOLEH DIJADIKAN HUJAH DALAM ISU INI?

Antara hujah yang agak masyhur digunapakai oleh gologan yang membolehkan kutipan cukai sesuka hati ialah kaedah maslahah tertutamanya kaedah yang berbunyi (maksudnya):

“Tindakan pemimpin terhadap rakyat adalah berdasarkan maslahah.”

Golongan yang berhujahkan dengan kaedah ini melakukan kesilapan dari tiga sudut:

1. Dari segi mengguna pakai kaedah di tempat yang ada nas yang terang.

2. Kaedah bukan hujah, tetapi ia adalah garis panduan memahami nas dan hukum furu’. Oleh itu, kaedah hanya digunapakai ditempat yang tiada nas bukan ditempat yang berlawanan dengan nas.

3. Golongan yang mengguna pakai kaedah tadi bagi mengharuskan tindakan pemimpin mengutip cukai seolah-olah memahami bahawa kaedah tersebut bermaksud: ‘tindakan pemimpin negara semuanya adalah demi maslahah’ walhal sudut kaedah tersebut ialah tindakan pemimpin mestilah dipandu oleh maslahah, jika tidak, maka ia tidak boleh dilaksanakan.

ADAKAH DARURAT MEMBOLEHKAN CUKAI DIKUTIP?

Dari segi hukum, boleh dikatakan ijmak ulama terdahulu mengenakan cukai ke atas rakyat tanpa sebab yang dibenarkan syariat adalah haram. Persoalan yang tinggal ialah, adakah darurat boleh mengharuskan cukai dikutip?

Pertamanya, maksud difahami maksud dan makna darurat. Darurat bermaksud sesuatu yang tanpanya akan menyebabkan manusia hilang agama, nyawa, harta, akal dan keturunan. Jika tidak sampai ke tahap itu, maka ia bukan darurat membolehkan kutipan cukai yang haram. dengan maksud lain, jika setakat ingin menambahkan pendapatan negara, maka ia bukan darurat yang dimaksudkan syariat.

Jika kita perhatikan, kutipan GST bukan bagi menampung sesuatu keperluan darurat yang dimaksudkan oleh Syariat, bahkan ia lebih bersifat memenuhi dan menampung keperluan sistem konvensional, di mana sistem itu sendiri adalah bercanggah dengan Islam kerana bersifat ‘memusingkan harta sesama golongan kaya’.

Darurat yang di maksudkan syariat seperti negara yang sedang terdesak untuk dapatkan wang membeli senjata bagi mempertahankan negara yang sedang diserang oleh musuh seperti berlaku pertembungan antara Sultan Mamalik dengan Imam Nawawi untuk kenakan cukai ke atas rakyat justeru Mesir pada masa itu berada pada saat genting justeru hendak diserang oleh tentera Monggol yang tidak terkalah.

Dalam keadaan darurat perang beginipun masih lagi berlaku khilaf dalam kalangan ulama adakah cukai yang tidak bersumberkan nas boleh dikutip?

Al-Dhohhak dan lain-lain berpendapat, cukai tidak harus dikenakan dalam apa keadaan sekalipun, manakala imam Juwaini, Al-Ghazali dan lain-lain berpendapat harus mengenakan cukai bagi keperluan-keperluan tertentu (darurat).

Jika diperhatikan khilaf ini, ia sebenarnya khilaf dari sudut keadaan dan suasana, bukan khilaf dari sudut dalil dan nas. Khilaf ini kita dapat simpulkan bahawa, jika zakat dan sumber lain mencukupi, maka ulama bersepakat bahawa cukai tidak harus dikutip daripada rakyat. Khilaf hanya berlaku jika sistem cukai Islam sumber lain tidak mengcukupi untuk keperluan Negara.

Bagi pendapat yang menyatakan harus mengutip cukai darurat, mereka telah meletakkan syarat-syarat yang mengharuskan kutipan cukai. Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

1.Negara mestilah berpegang teguh dengan ajaran Islam. Dalam erti kata lain, negara mestilah menjalankan sistem ekonomi Islam termasuk sistem percukaian Islam sepenuhnya seperti zakat sebagai sistem cukai utama Negara.

2.Hajat kepada percukaian hendaklah benar-benar berlaku.

3.Baitul Mal benar-benar telah kekeringan sehingga tidak dapat memenuhi hajat dan keperluan rakyat.

4.Meminimakan seboleh mungkin tekanan terhadap individu rakyat dengan cara-cara yang selain cukai. Oleh itu, sebelum mengutip cukai daripada rakyat, kerajaan disarankan supaya mengutip sumbangan ikhlas serta menggalakkan rakyat memberikan derma dalam menyelesaikan sesuatu keperluan sebelum cukai dikenakan.

5.Kutipan cukai hendaklah diputuskan hasil perbincangan golongan fuqaha dan profesional berkait dengan isu tertentu.

6.Cukai hendaklah dikenakan ke atas orang-orang yang kaya sahaja dan ia langsung tidak harus dikenakan ke atas orang-orang miskin.

7.Cukai hendaklah dalam bentuk sementara. Ia akan terhapus dengan hilangnya hajat dan keperluan. Cukai tidak boleh dikenakan secara berterusan dan dijadikan pendapatan utama berbanding zakat.

8.Wajib meraikan keadilan di dalam perwartaannya dan pemungutannya. Maka kadarnya hendaklah sekadar keperluan. Keperluan ini tidak boleh dijadikan alasan untuk mengutip cukai lebih daripada rakyat.

Sebahagian ulama seperti Imam Nawawi meletakkan syarat bahawa cukai apabila dikatakan darurat dan perlu, maka hendaklah terlebih dahulu ia dibayar oleh pemimpin tertinggi, jika tidak cukup maka ia baru diturunkan ke bawah dan ke bawah, tetapi tidak boleh sampai dikutip daripada golongan miskin. Beliau berkata kepada Sultan Zaher Bebrus: “Aku tahu bahawa engkau dulunya seorang hamba kepada Gabenor di Bendaqar dan engkau tiada harta satu pun. Kemudian Allah memberi peluang kepada engkau dengan diberikan pangkat raja. Aku dengar engkau mempunyai seramai 1,000 hamba dan setiap hamba tali pengikat kuda disaluti emas. Engkau ada 200 hamba perempuan dan setiap seorangnya ada emas. Apabila engkau keluarkan semua itu (sebagai pembayaran cukai) sehingga hamba-hamba engkau memiliki baju daripada kapas biasa berbanding memiliki perhiasan emas seperti sekarang, maka baru aku fatwakan engkau harus mengambil cukai daripada orang ramai.” – Al-Bidayah Wa An-Nihayah.

KESIMPULAN DAN PENUTUP:

Dari sini kita dapat simpulkan hukum cukai moden adalah haram menurut Islam berdasarkan sebab-sebab yang dinyatakan di atas. Sebagai seorang muslim (sama ada dalam bentuk individu atau kerajaan) tidak sepatutnya mengambil harta orang lain melainkan tempat-tempat dan keadaan yang dibenarkan oleh Islam sebagaimana yang ditunjukkan oleh nas dan dalil-dalil syarak.

Cara ini adalah cara-cara sistem ekonomi yang sama sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh Khulafa Ar-Raasyidin seperti Saidina Abu Bakar, Saidina Umar, Saidina Osman dan Saidina Ali, di samping cara Saidina Umar Abdul Aziz di atas.

Hari ini ada pemimpin yang cuba menonjolkan mereka juga adil seperti Khalifah Umar Abdul Aziz. Persoalanya, adakah mereka memahami bagaimana cara pemerintahan beliau? Sebagaimana pepatah arab menyebut: “Kamu mahukan kejayaan sedangkan kamu tidak melalui jalannya. Sesungguhnya kapal tidak akan berjalan di atas daratan.”

Bermaksud, jika anda mengkagumi keadilan Umar Abdul Aziz dan gah dengan Baitulmalnya melimpah ruah. Kemudiannya anda melaksanakan cara yang bukan ekonomi Islam yang

telah ditelusuri oleh Saidina Umar Abdul Aziz, maka mustahil keadilan yagn sama akan terlaksana.

– Zaharudin Muhamamad.

Namun haram ke tak, ia tetap akan dilaksanakan. Hukum kepada pelaksana?…………….

Berkongsi Input Dari Seminar Dr Azizan Osman?

Kalau Google dalam iternet, pasti banyak cerita negatif tentang Dr Azizan Osman yang diluahkan oleh mereka yang merasakan ditipu oleh pakar motivasi ini. Saya tak berani nak cakap betul atau tidak kerana itu adalah pengalaman mereka bersama Dr Azizan Osman. Sebagai pembaca saya mengambil iktibar dengan apa yang saya baca.

Kesnya sama juga dengan cerita Datuk AC Mizal tipu melalui bisnes gelang magnet beberapa tahun lepas. Kebetulan pula saya berkesempatan menghadiri satu seminar untuk mendengar preview satu peluang bisnes online yang melibatkan Datuk AC Mizal ini. Saya memikirk kembali tentang apa yang saya baca berita negatif penipuan Datuk AC Mizal itu. Penceramah memberitahu kalau Datuk AC Mizal menipu, pernah tak kita dapati beliau ditangkap, didakwa dan dipenjarakan kerana penipuan itu. Tidak ada. Jadi saya juga renungkan dan kaitkan pula dengan Dr Azizan Osman. Dah lama baca dakwaan Dr Azizan Osman menipu tetapi tidak pula didapati beliau didakwa dan didapati bersalah atas penipuan tersebut. Malah beliau masih lagi menganjurkan seminar-seminar percuma berkaitan motivasi diri di seluruh negara dan ribuan yang hadir.

Saya juga telah berpeluang menghadiri satu Seminar Mengenal Potensi Diri anjuran syariakt Dr Azizan Osman iaitu Richworks yang dianjurkan di Alor Setar baru-bru ini.

Seperti biasa apa-apa seminar yang dianjurkan oleh online businessman dan Internet Marketer adalah preview program berbayar yang dikendalikan olah mereka. Sama jugalah dengan Dr Azizan Osman yang membuat preview untuk beberapa program kendalian beliau. Falsafah Internet Marketer ialah beri sesuatu secara percuma dan akan anda akan mendapat pulangan yang berkali ganda. Sebab itu semua Internet Marketer akan beri sesuatu secara percuma untuk mendapatkan info seperti email bagi tujuan menggunakan autoresponder membuat email marketing.

Pada 9 Januari 2015 saya telah menghadiri Seminar tersebut yang diadakan di Hotel Grand Alora, di Alor Setar. Saya hendak kongsi ilmu yang ringkas yang diberikan oleh Dr Azizan semasa seminar tersebut yang dihadiri oleh ribuan orang di ballroom hotel berkenaan.

Dr Azizan memberitahu bahawa dalam diri setiap orang ada potensi untuk meningkatkan dan memajukan diri masing-masing tetapi masih ramai yang tidak berani untuk menerokai potensi tersebut atau tidak tahu bagaimana hendak melakukannya.

Semasa seminar tersebut beliau menggunakan perkataan POTENTIS itu sendiri agar setiap individu memecahkan tembok yang menjadikan mereka sebagai katak di bawah tempurung selama ini. Saya akan kongsi di bawah apa yang dijelaskan oleh Dr Azizan sebagai perkongsian ilmu yang saya terima.

PLANNING

OPENNESS

TINDAKAN

EMOSI

NEKAD

STRATEGI

IMPIAN YANG SAMA

Menurut beliau lagi setiap orang ada sembilan potensi untuk dibangunkan dan ramai yang tidak menyedarinya

1. Potensi untuk hidup bahagia

2. Potensi untuk menjadi kaya

3. Potensi untuk menjadi dermawan

4. Potensi untuk bebas masa

5. Potensi untuk membina silatulrahim

6. Potensi untuk kerohanian

7. Potensi untuk memberi menfaat kepada orang lain

8. Potensi untuk memberi inspirasi

9. Potensi untuk kaya dunia dan kaya akhirat

Seperti Interner Marketer lain, di akhir program beliua menjual produk yang berbayar beliau dan sesiapa yang ingin mengikutinya boleh mendaftarkan diri dan membuat pembayaran.

Selesai Sudah Gegarvaganza 2014 – Otai Tetap Berbisa

Ayai Ilusi dinobatkan sebagai juara Gegarvaganza edisi pertama. Kejayaan beliau memang dapat diramalkan berdasarkan hampir setiap minggu beliau antara yang terawal disebut untuk ke pusingan seterusnya. Begitu juga Haleda antara nama terawal disebut.

Tahniah kepada Ayai Ilusi, Ternyata “Otai Masih Berbisa”

Lumrah setiap produksi yang disiarkan di TV pasti akan ada cacat cela dan ianya adalah asam garam dalam kehiupan. Mana ada yang perfect.

Semasa malam final rancangan tersebut dimulakan dengan technical glitch apabila dua kali berlaku sound trouble dan yang menariknya kedua-duanya melibatkan penyanyi Ifa Raziah dan pada ketika yang sama iaitu semasa intro persembahan. OKlah telah dapat diselesaikan oleh technical crew.

Pada malam final juga ada dua ketika lagi di mana membuatkan ramai orang rasa keciwa dan gelagat artis. Yang pertama apabila Ifa Raziah berpelukan dalam keadaan yang nampak “erotis” bersama pelakon Hisyam Hamid. Tentu ramai yang meluat dengan aksi tidak senonoh itu sebab dilakukan secara live. Iaya tidak sepatut berlaku dalam sebuah rancangan yang menjadi tumpuan penonton dari berbagai lapisan dari kanak-kanak hingga ke orang dewasa.

Apa yang lebih menjelekkan ialah masing-masing pelaku sudah berumahtangga. Bila Ifa beri penerangan yang dia mendapat izin suami sementara isteri Hisyam izin itu hak masing-masing, tetapi tidak kena tempatnya di khalayak ramai. Ia besar kemungkinan akan menjadi ikutan anak-anak muda yang menganggap tidak mengapa jika sudah diizinkan.

Berikut sekadar beberapa komen yang saya petik dari blog Beautifulnara.

GV komen

GV komen1

GV komen3

GV komen2

Satu lagi insiden yang juga menjadi isu di media sosial ialah tentang Hairul Azreen membuat proposal untuk melamar blogger/artis Hanis Zalikha. Segmena itu walaupun idea Hairul Azreen tetapi nampaknya memang dirancang oleh Astro untuk membuat kejutan tetapi gimik itu mendapat backfire. Ramai yang tidak setuju dengan gimik tersebut kerana pertama sekali ia bukan budaya orang Melayu yang bersopan santun.

Ruang media sosial khususnya twitter dan facebook banyak menyiarkan komen negatif gimik tersebut.

Sultan Melaka pun marah

sultan melaka dan gegarvaganza

Itu antara insiden yang tidak menyenangkan peminat dan penonton. Semoga ia menjadi iktibar kepada pihak penerbita di masa akan datang.

BACA juga Engkumuzahadin

Peniaga Online Perlu Daftar SSM

Sudah dapat diagak Kerajaan akan mengambil langkah-langkah untuk melindungi pengguna daripada ditipu oleh peniaga online yang semakin meningkat. Kewaipan untuk mendaftar peniaga online ini sebenarnya mempunyai serampang dua mata. Mereka bukan sekadar memilikki perniagaan yang sah dan berniaga dengan lebih jujur tetapi juga mudah dikesan dan dijejaki oleh LHDN.

Peniaga online ni dengan adanya media sosial khususnya Facebook, tumbuh bagai cendawan. Ramai yang ada profile Facebook yang menceburi perniagaan online sama ada memang hendak berniaga atau pun sekadar hendak melupuskan barang lama dan terpakai.

Berita Peniaga Online Wajib Daftar SSM telah disiarkan dalam Sinar Harian setelah perbahasan Rang Undang-undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 2014 dibentangkan di Dewan Negara. ,

Lamido Service As Good As Pos Laju

Recently I sent a consignemt to my daughter in Subang Jaya from Jitra through Pos Laju and was surprised it took 5 days to reach. Its Subang Jaya not some remotest area in Malaysia. The Jamin Sampai Esok is just a useless tagline to be used by a courier company that promise fast delivery. After reaching the delivery office it took another 2 days to be delivered as if the distance of Puchong and Subang Jaya is as far as between Kuala Lumpur and Antartica.

pos laju

 

When the consignment reached its destination this is what it looks repacked into the Pos Laju’s “body bag”.

posl

pos laju1

 

Thats Pos Laju story. Di Jamin Sampai Esok.

In early September I made an order of a powerbank from one of the most popular online site in Malaysia, Lazada. The order was made through Lamido who sell the product. I made the order on 9th September 2014

lamido1

and made the payment on

lamido3

on 14th September and sent the confirmation through their Whatsapps account on the same day but have not heard anything from them until 17th September after I sent an email to them. The reply was Whatsapps and Line was down and I have to send the payment slip to their email which I did.

 

After that there is no news from Lamido or Lazada about my order and I sent another Whatsapps message on 26th September. Until I post this entry, the delivery man has not arrive at my doorstep.

Lamido promised within 2-3 working days and now it has taken nearly half a month. Personally to me Lazada and Lamido customer service is also as good  as Pos Laju in term of fast delivery.

Government To Ban Facebook?

Its a hot topic among Malaysians on the social media front today. This follows the Minister of Multimedia and Communication that the government is considering closing facebook because of misuse by Malaysian abusing the number 2nd ranked website after Google.

facebook

What he said is a shortcut when someone can’t afford the face challenges. In sports if one seems to be loosing and can’t win he/she will resort to dirty tactics. This is what I see the minister’s perception.

There are 15 million profiles from Malaysians and out of that number only about 2000 reports of misuse. Is that an alarming figure? Why not pick out the rotten eggs and leave the good ones to prosper. Considering banning the most popular social media will be a step backward when Malaysia is just round the corner to achieve Vision2020.

What will the government gain by banning Facebook compared to all the benefits that Malaysians had been achieved.

Facebook is a short cut for Malaysians to learn how to use a computer. Many Malaysians, especially the older generation learn how to type and write and apply technical skills just because they want to be on Facebook. Are we going to leave out these generation to continue to be computer illiterate when they too has the share, being a citizen, with the development of Multimedia super Corridor.

Facebook had been the easiest platform for part time enterprising businessman especially housewife who want to held earn side income to supplement what her husband has been earning. Is that bad about Facebook? Most of them has been using Facebook as a Free website to promote their business and thousands had thrive through it. you can find anything answered, sometimes on the spot, when you post a question. Its a Wiki by itself since content is added by users.

“Tali silatulrahim” among family members and long lost friend had been reenacted through Facebook.

Religious organisation and individual has been using Facebook to preach and its the best preaching tool since postings are open and everybody can read irrespective of what religion he/she  believes.

Facebook is a global library where one can get immediate answers when a question is posted and it is an indirect information source for those who follow the answers. Just imagine how much knowledge that we had gain after using facebook.

Closing Facebook is adamant to putting back Malaysians under the coconut shell. In the era of ICT, knowledge does not come from books alone but more through real life experience and where does these real life experience come from if not from Social Media.

We might ask question whether Facebook is really that dangerous to the nation? Then internet is more dangerous because on the internet there is not only Facebook but thousands other application and tools some are more pose more dangerous than facebook. What about Youtube? What about porn? What about crime?

Closing Facebook too breached the MSC Bills of Gaurantee

Malaysia can come out with our own social media website to replace Facebook. However how effective can it be to make Malaysians globally local, as the Prime Minister once said.

Please don’t resort to childish reaction to sort out things.

 

Altel Or Clixster?

I am not sure whether they can be considered the new kid on the block but clixster had been on the scene since May 2011 and I had heard about Altel that began operation since July 2012. There is not much information on their website about the product. The only prominent dofferent from other major telco and communication players in Malaysia is that both services are Bumiputra based. Clixster is operated by Keramat Resources Sdn. Bhd. It join hand with ANGKASA (National Cooperative Organisation of Malaysia) to venture into the mobile telecomunication service. Altel Communication, meanwhile is owned by Albukhary Group of Companies.

CLIXSTER coverage runs on Digi APN and that means it has the same coverage as Digi (?) and Altel at present are using the celcom infrastructure but have plans to set up their own telecommunication tower in future.

clixster

 

Altel is owned by Puncak Semangat Sdn. Bhd. among the eight companies awarded with the 2600Mhz LTE spectrum by Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia (SKMM) to enable the company to provide 4G services. Read MORE.

altel-starter-packs

When a prospective subscriber has the intention to subscribe to a communication service, of course the first question that come into their mind is coverage. However when I surf on both Altel and Clixster website there are no information whatsoever about their coverage, what more the coverage map. This is I think is a minus factor for both provider to attract new subscribers. Now after doing some research for both provider, at least I have some info about coverage. If you want to subscribe to Altel, then the coverage might be equivalent to Celcoms’ while Altel to Digi. With Google Maps widely used by internet users, it quite surprising that they can’t plot out their coverage or at least give some hint by sharing Celcom and Digi’s coverage map if they do not want to create their own being afraid of sending prospective subscriber to  other telcos.

CLIXSTER PLAN

clixster plan

 

clixster voice plan

 

For more information about CLIXSTER SERVICES

ALTEL PLAN

altel mobile broadband altel prepaid plan

 

For more information about ALTEL SERVICES

I had came across postings on Facebook and blogs wondering why Altel and clixster does not rise to the occassion and one of the accusation is that sabotage by dealers because both service belong to Bumiputra. Personally I beg to differ. My view is about marketing and promotion.

Clixster was launched at the Hari Koperasi Kebangsaan at Bukit Jalil Sports Complex in 2011 and I bought a starter pack but did not activate (which now has expired). Ever since I did not hear anything about clixster. I can’t remember seeing any billboard anywhere advertising clixster and the same goes to Altel. Compare that to Celcom, Digi, Hotlink and UMobile.

Both clixster and Altel has no effort to make their presence felt.  Only when a few Facebook user start mentioning it on their wall, people starts getting aware of its presence. Just visit both website and the ‘juice’ is not there and looks so stale and barren. I think the webmaster for both provider has to wake up and present a more attractive website. Just compare clixster and altel webpage to Digi, Celcom, Umobile and Maxis, you know what I mean.

Sedapnya Bacaan Al Quran Hufaz Yang Terpenjara

Mula tu nak buat posting pasal MH17 di mana salah seorang crew tu bekas atlet aku semasa di Kedah dulu. Semasa scroll kat Facebook untuk mendapat maklumat, terjumpa kembali satu psting tentang Mohammad Jamaluddin, seorang hafiz Al Quran 30 Juz. Beliau kini ditahan kerana tidak memilikki dokumen sah.

Mohammad Jamaluddin, mengikut penerangan dalam posting itu berasal dari Burma tetapi pasportnya sudah lama tamat tempoh. Mengikut posting itu lagi, beliau dikenali ramai di Kelantan kerana sering menjadi Imam. Beliau juga pernah menjadi pelajar di Mesjid Jamek Seri Petaling, Kuala Lumpur. Mesjid tersebut adalah sebuah Ma’ahad yang melahirkan ramai hufaz bukan sahaja anak-anak tempatan tetapi juga dari luar negara. Bagi masyarakat Seri Petaling ia lebih dikenali sebagai Mesjid Tabligh kerana merupakan pusat perhimpunan jemaah Tabligh terbesar di Malaysia.

Saya tidak tahu bagaimana hendak muat naik video clip tersebut tetapi saya berikan LINK POST itu yang dimuatnik oleh Pen Merah [dot] Com.

mohamad jamaludin

Tidak pernah saya mengulang menonton dan mendengar video clip dalam Facebook berulang kali tetapi yang ini saya tidak pasti berapa kali saya ulang. Merdu dan sedap sungguh bacaannya dan apabila memandangkan beliau membacanya dalam tahanan, itu yang membuatkan terasa sebak dan bergenang air mata saya. Apa lagi membaca komen-komen yang positif dan ramai yang ingin membantu untuk mencari jalan bagaimana untuk membebaskan beliau mengikut lunas undang-undang.

Apa yang lebih mengharukan ialah pembaca bukan Islam pun turut bersimpati dengan adik Muhammad Jamaluddin seperti ini:

AngeL BeaR Hopefully someone can help him out. not all illegal immigrants coming here are bad people..but it’s sad that the good ones always in trouble while the troublemakers let loose 

Eric Mok Walaupun i bukan beragama islam tapi i trrharu dan merasa sedih terhadap kajadiannya… I turut berdoa untuk nya…

Ada juga peguam yang menawarkan diri untuk memberikan khidmat guaman jika diperlukan:

Azlan Abdul Razak Kalau dia takda peguam, minta sapa2 yang kenal dia hubungi saya, insyaAllah saya atau rakan rakan peguam yang lain boleh fikirkan cara yang sesuai utk bantu dia. 

Dalam posting itu, video yang beliau baca ialah Surah Qalam Ayat 10-16. 

ApEk JiJie Zyzam saya copy paste dari seseorang tentang surah ini…Mari Kita Faham Ayat Yang Di Baca Adik Ini … 

Tadabbur Quran : Surah Al Qalam ayat 10 – 16 – Al Quran menyifati manusia dengan sembilan sifat tercela antaranya

1) Pertama, Hallaf iaitu banyak bersumpah. Tidak ada yang banyak bersumpah kecuali orang yang tidak jujur,

2) Kedua, mahiin, iaitu Hina. Tidak menghormati dirinya. Masyarakat pun tidak menghormati perkataannya.

3) Ketiga, Hammaz, iaitu, Banyak Mencela. Yang suka mencela dan mencaci manusia dengan perkataan dan isyarat, baik di hadapan yang bersangkutan maupun di belakangnya.

4) Keempat, Masysyaa-in bi namiim iaitu kesana kemari menghambur fitnah. Berjalan kesana kemari di antara manusia dengan menyampaikan hal-hal yang merusak hati mereka, memutuskan hubungan di antara mereka, dan menghilangkan kasih sayang sesama mereka.

5) Kelima, manna’in lil khairi, iaitu Sangat enggan berbuat Baik. Enggan berbuat baik terhadap dirinya sendiri dan orang lain.

6) Keenam, mu’tadin, iaitu melampaui batas. Melampaui batas kebenaran dan keadilan secara mutlak. Kemudian dia juga melampaui batas terhadap Nabi saw dan terhadap kaum muslimin.

7) Ketujuh, atsii, iaitu Banyak Dosa. Suka melakukan kemaksiatan-kemaksiatan.

8) Kelapan, ‘utull, iaitu Selain itu semua, dia juga kaku dan kasar.

9) Kesembilan, zaniim, iaitu terkenal kejahatannya. Ini adalah penutup sifat-sifat tercela dan dibenci yang terhimpun pada setiap musuh Islam. Tidak ada yang memusuhi Islam dan terus memusuhinya kecuali manusia-manusia yang bersifat tercela seperti ini.

Terima kasih